| آدرس پستی : یزد - اردکان - کد پستی : 8951736777

صندوق پستی : 89515344

شماره تماس : 32239917 - 035

شماره نمابر : 32250957 - 035

شماره پیامک : 1000000313

شماره پیام رسان : 09305617931

پست الکترونیکی : admin@vci.ir

صفحه مدیر کشور مجازی ایران: vci.ir/administrator

صفحه مدیر بخش آموزش مجازی: vci.ir/lms

صفحه مدیر نیابت از شهدا: vci.ir/modirnyabat

صفحه مرکز خبر کشور مجازی ایران: vci.ir/markazkhabar