کشور مجازی ایران اولین شبکه اجتماعی با محوریت تمامی شهرهای ایران اسلامی می باشد. به امید داشتن ایرانی سرافراز و قدرتمند