مرکز آموزش مجازی مهتدین
دوره آموزش مجازی فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور