امام خامنه ای(حفظه الله تعالی): عزیزان من، جوانان من، انقلابی مثبت باشید. این ملت و این تاریخ به شما نیاز دارد؛ باید خودتان را آماده کنید.